منو غذا


تماس با باگت
 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

چیکن‌برگر

سینه مرغ سوخاری/ پنیر ورقه ای زرد گودا/ کاهو/ سس مخصوص باگت/ نان مخصوص برگر باگت

13500

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

چیزبرگر

راسته گوساله چرخ شده/ پیاز/ پنیر ورقه ای زرد گودا/ گوجه/ کاهو/ سس مخصوص برگر باگت/ نان مخصوص برگر باگت

21000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

قارچ‌برگر

راسته گوساله چرخ شده/ پیاز کارامل/ قارچ/ پنیر ورقه ای زرد گودا/ سس آیولی/ سس مخصوص برگر باگت/ نان مخصوص برگر باگت

21000

تلفن سفارشات باگت

به هواداران ما بپیوندید