منو غذا


تماس با باگت
 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

فیله سوخاری

فیله سوخاری/ سیب زمینی سرخ شده/ سالاد کلم/ هالی سس

23000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

مرغ نرمال 3 تکه

مرغ با ادویه سوخاری نرمال یا اسپایسی/ سیب زمینی سرخ شده/ سالاد کلم

23000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

کوردن بلو

سینه مرغ رول شده با محتویات پنیر/ ژامبون/ قارچ و فلفل دلمه ای/ هالی سس

25500

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

مرغ نرمال 2 تکه

مرغ با ادویه سوخاری نرمال یا اسپایسی/ سیب زمینی سرخ شده/ سالاد کلم

19000

تلفن سفارشات باگت

به هواداران ما بپیوندید