منو غذا


تماس با باگت
 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

کمبو

سس شیرین شیکاگو/ ژامبون گوشت و مرغ/ پپرونی /قارچ بلنچ/ فلفل دلمه ای/ مخلوط پنیر پیتزا

29000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

میت لوف

سس سفید پیتزا/ گوشت چرخ کرده تفت داده شده /پپرونی /قارچ بلنچ /فلفل دلمه ای رنگی /مخلوط پنیر پیتزا

34000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

رست بیف

سس قرمزدیپ دیش/ رست بیف/ قارچ صدفی/ قارچ بلنچ/ زیتون/ مخلوط پنیرپیتزا

37000

تلفن سفارشات باگت

به هواداران ما بپیوندید