منو غذا


تماس با باگت
 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

پپرونی

پپرونی اسلایس شده/ سس مخصوص باگت/ خمیر چاودار

23000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

کمبو

ژامبون میتهن/ قارچ/ فلفل دلمه ای/ زیتون/ ذرت/ پیاز/ پپرونی/ سس مخصوص باگت/ خمیرچاودار

25000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

سیر و استیک

راسته گوساله/ روغن زیتون/ سیر تازه/ سس مخصوص باگت/ خمیر چاودار

29000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

بوقلمون

گوشت پروسس شده بوقلمون/ پنیر مخلوط پیتزا/ سس مخصوص باگت/ خمیر چاودار

25000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

مارگاریتا

پنیر مخصوص مارگاریتا/ گوجه/ سس مخصوص باگت/ خمیر چاودار

17000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

مرغ کاری

تکه های سینه مرغ با ادویه کاری/ قارچ/ گوجه/ بیبی کورن/ سس مخصوص باگت/ خمیر چاودار

23000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

سبزیجات

قارچ/ فلفل دلمه ای/ زیتون/ ذرت/ پیاز/ سس مخصوص باگت/ خمیر چاودار

17000

تلفن سفارشات باگت

به هواداران ما بپیوندید