منو غذا


تماس با باگت
 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

سالاد اسفناج

اسفناج/ گردو/ شويد/ ميوه فصل/ سس مخصوص سالاد اسفناج

12000

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

سالاد مرغ

كاهو/ سينه مرغ/ كرفس/ فلفل دلمه/ سيب درختي سبز/ سس مخصوص

13500

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

سالاد بالزامیک

زیتون + کاهو/ پنیر قفقازی/ سرکه بالزامیک و روغن زیتون

11500

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

سالاد سبز

كاهو/ اسفناج/ ريحان/ شاهي/ سس مخصوص سفید

8500

تلفن سفارشات باگت

به هواداران ما بپیوندید