منو غذا


تماس با باگت
 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

باگت استیک چیلی

فیله گوساله/ پنیر ورقه ای سفید گودا/ فلفل دلمه ای/ سس چیلی/ سس مخصوص باگت/ نان چاودار باگت

22500

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

باگت چیکن کرم

تکه های سینه مرغ تفت شده با قارچ و ادویه مخصوص/ سس خامه/ سس مخصوص باگت/ نان چاودار باگت

15500

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

ساب مارین استیک

فیله گوساله/ پنیر ورقه ای سفید گودا/ فلفل دلمه ای/ کاهو/ گوجه/ سس مخصوص باگت/ نان چاودار باگت

25500

 • Energy2810 kcal
 • Protein122.9 g
 • Fat105 g
 • Carbo334 g
 • Fiber13.85 g
 • sugars11.5 g
 • Chol223.5 g
 • Mg204.6 mg
 • Na2451 mg

ساب مارین چیکن تریاکی

فیله مرغ مرینه در سس تری‌یاکی/پنیر ورقه‌ای سفید گودا/گوجه/کاهو//فلفل‌دلمه‌ای/سس مخصوص باگت/نان چاودار

14500

تلفن سفارشات باگت

به هواداران ما بپیوندید